ติดต่อเทศบาล

เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เลขที่ 335 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Email : info@banbungcity.go.th
เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสาร
เทศบาลเมืองบ้านบึง038-443999
038-443201
038-445714
038-750737
038-750738
038-750940
038-750941
038-750942
038-750943
038-443801
สำนักปลัดเทศบาล038-443801
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย038-443701
038-443091
199
038-443701
กองคลัง038-444449038-445668
กองช่าง038-444060
038-750738
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม038-443609038-443609
กองวิชาการและแผนงาน038-444646038-444646
038-445190
กองสวัสดิการสังคม038-750736038-750736
close(x)