การประชุมเวทีประชาคม

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีชุมชน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง