สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค2 โดยนายศศิน ศุขจรัส อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค2 ได้เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีนายสุรเชษฐ์ ฟักเชือก ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายฐนกร ฤทธิศักดิ์ นิติกร ได้ให้การต้อนรับ เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรคพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

close(x)