การฉีดพ่นน้ำผสมน้ำยาคลอรีน เส้นทางจุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)