พบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

ขอความร่วมมือช่วยกันสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือมีข้อมูลเบาะแส โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย หรือแจ้งนายอำเภอดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

close(x)