การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมการประชุม เวลา 11.00 น. วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)