การจัดการขยะติดเชื้อจากครัวเรือน (กรณีไม่มีระบบเก็บขนขยะติดเชื้อ)

เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอความร่วมมือประชาชนจัดการขยะติดเชื้อตามแนวทาง ของกรมอนามัย โดยรวบรวมขยะติดเชื้อในครัวเรือนที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน หรือในชุมชน เป็นประจำทุกวัน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจหาเชื้อ โควิด19 แบบเร่งด่วน หรือแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit) กระดาษทิชชู ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลายหรือสารคัดหลั่ง นำขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น                   

ถุงชั้นแรกให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่นแล้วฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์บริเวณปากถุง แล้วใส่ลงในถุงขยะชั้นที่สอง แล้วมัดด้วยเชือกให้แน่น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์บริเวณปากถุงอีกครั้ง เพื่อนำไปทิ้งลงถังขยะ โดยให้เทศบาลฯนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป

แล้วอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังจากทิ้งขยะเรียบร้อยแล้ว ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองบ้านบึง