สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) สาขาภาคตะวันออก เข้ารับฟังความต้องการของเทศบาลเมืองบ้านบึง

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) สาขาภาคตะวันออก เข้ารับฟังความต้องการของเทศบาลเมืองบ้านบึงในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธาน ในการนำเสนอแนวทางและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประชาชน ของเทศบาลเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เวลา 14.00 น.