ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ธอส. ขยายเวลามาตรการ 17 (M17) ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL รับความช่วยเหลือต่ออีก 1 ปี
  2. กรมการขนส่งทางบก ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ
  3. 6 วิธีป้องกันตัวเอง จากฝีดาษวานร
  4. ผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ มีความผิดเสี่ยงคุก เสี่ยงยึดทรัพย์
  5. แจ้งเหตุหรือสอบถามเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
close(x)