ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนชลบุรี-บ้านบึง ซอย13/4 และ ซอย13/6 (หมู่บ้านแสนรัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

close(x)