14 พ.ค. 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างวิทยากรสอนภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
14 พ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังฤษสำหรับโรงเรียนใรสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ภาคเรียนที่1/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 2564 ร่างประกวดราคารถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 2 3 5
close(x)