16 ก.ย. 2563 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาในร่มภายในบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 2 3 4 5 6 7